Avskedande

Begreppet avsked existerar inom arbetsrätten och skall inte förväxlas med begreppet uppsägning. Ett avskedande innebär att en anställd omedelbart skiljs från sin anställning eller uppdrag. Detta får endast ske i de fall där arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Följden av ett avskedande är att anställningsavtalet upphör, om inte avskedet ogillats i domstol. Ett felaktigt avskedande kan stå arbetsgivaren dyrt då denne kan bli skadeståndsskyldig till arbetstagaren samt krävas på rättegångskostnaden.MALLAR I AVSKEDANDE
Besked om avskedande 2020
Checklista för avskedande, med kollektivavtal 2020
Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2020
Processbeskrivning – Anställnings upphörande - Avskedande 2020
Underrättelse till anställd om avsked 2020
Varning till anställd 2020