Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2022

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avsiktsförklaring på engelska (letter of intent) gällande förvärv.

En avsiktsförklaring eller letter of intent (LOI) är ett dokument som visar att avtalsparterna är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. Avsiktsförklaringar används oftast vid större och mer omfattande avtal så som företagsförvärv. En avsiktsförklaring är inte ett föravtal och är i princip inte bindande, dock kan det innehålla bindande bestämmelser, t.ex. bestämmelser om sekretess eller exklusivitet, där säljaren förbinder sig att inte förhandla med en tredje part.

Denna mall är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4337)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn