Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring från köparen och säljaren avseende en eventuell företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier.

En avsiktsförklaring är i regel inte mer än moraliskt bindande. Avsiktsförklaringen är till för att låta köparen genomföra en närmare undersökning av bolaget medan det skyddas av sekretess i vissa avseenden om affären inte skulle fullföljas. Det är därvid mycket viktigt att avtalet klart och tydligt beskriver eventuella förpliktelser som åligger köpare och säljare till följd av detta avtal, t.ex. åtagande att köpa aktier och vad gäller sekretess efter företagsundersökning etc.

DokuMera har utformat denna avsiktsförklaring med ovanstående i åtanke vilket hjälper dig att förebygga att eventuella tvister angående avtalets innebörd uppstår.

(ID 2069)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn