Avropsavtal 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avropsavtal.

Ett avropsavtal är en form av köpeavtal där köparen under viss bestämd tid har rätt och vanligen också en skyldighet att hos säljaren vid olika tidpunkter under avtalstiden beställa, avropa, vissa delar av den bestämda kvantiteten i avropsavtalet. Ett avropsavtal benämns ibland som ramavtal, men kan också utgöra ett separat avtal till ramavtalet.

Ta hjälp av denna mall när du behöver upprätta ett avropsavtal. Mallen kan enkelt anpassas efter de omständigheter som gäller i just ditt fall.

(ID 5147)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn