Avregistrering av teckningsoptioner 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för avregistrering av teckningsoptioner.

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier till en viss kurs under en viss tidsperiod. Avregistreringen av teckningsoptionerna innebär att dessa blir ogiltiga och därefter inte kan användas. När en teckningsoption utnyttjas, t.ex. när innehavaren tecknar aktier i ett bolag, ska teckningsoptionen därefter avregistreras. Avregistrering av teckningsoptioner ska göras hos Bolagsverket. Detta ombesörjer bolaget genom styrelsens försorg.

Denna mall består av ett färdigt meddelande, riktat till styrelsen, om makulering och avregistrering av teckningsoptionerna som sedan meddelas Bolagsverket.

(ID 3826)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn