Avräkningsnota Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avräkningsnota. Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

En avräkningsnota (eller fondnota) är en skriftlig handling som enligt lag måste upprättas vid köp (köpnota) eller försäljning (säljnota) av aktier och andra värdepapper. Oftast upprättas avräkningsnotan av en fondkommissionär eller bank som därefter sänder en kopia av notan till köparen/säljaren.

I lagen om värdepappersmarknaden framgår de formella uppgifter som måste finnas, till exempel datum för affärens genomförande, antal aktier, vilket bolag, pris per styck etc. På priset för aktien läggs fondkommissionärens/bankens avgift för tjänsten, så kallat courtage.

(ID 5355)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn