Attestrutiner

Att attestera är att skriftligen intyga riktigheten av ett dokument, t.ex. godkänna en faktura. Attestrutiner är en del av ett företags interna kontrollsystem och bekräftar att en affärshändelse överensstämmer med företagets regelverk och beslut. Bra attestrutiner minskar risken för missförstånd och besparar alla inblandade från mycket bekymmer.MALLAR I ATTESTRUTINER
Attestinstruktion 2021
Checklista attestrutiner 2021
Firmateckningsinstruktion 2021
Namnteckningsprov med signatur 2021