Att ge och ta emot återkoppling 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef på ett strukturerat sätt genom arbetet med att ge och ta emot såväl positiv återkoppling som negativ återkoppling, både under ett utvecklingssamtal med en medarbetare och successivt under verksamhetsåret. DokuMeramallen kan även användas av medarbetare för att underlätta dialogen med såväl chef som medarbetare.

Återkoppling (feedback), är tillvaratagande och tillämpande av gjorda observationer och erfarenheter. För att kunna utvecklas och bli bättre på något är det viktigt att först veta vad som kan bli bättre och hur. Genom återkoppling får du kommentarer inte bara på ämnesinnehållet utan även på hur ämnesinnehållet kommunicerades.

(ID 3188)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Att ge och ta emot återkoppling 2023
Att sätta mål 2023
Checklista utvecklingssamtal 2023
Inbjudan utvecklingssamtal 2023
Individuell handlingsplan 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2023
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2023