Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2019

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en åtgärdsplan för avhjälpande av eventuella brister som anmärkts vid en brandskyddskontroll.

Du erhåller en överskådlig uppdelning av åtgärdsplanen i upp till tio olika åtgärdspunkter där du för varje åtgärd anger åtgärdsansvarig, övriga involverade, start- och slutdatum för åtgärden samt övrigt av intresse. Uppgifter om de åtgärder som krävs för att avhjälpa respektive brist och som ska föras in i åtgärdsplanen hämtas från nedtecknade uppgifter i protokollet för brandskyddskontroll.

(ID 1542)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2019
Brandskyddspolicy 2019
Brandskyddsregler 2019
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2019
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2019
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2019
Förteckning brandskyddsutrustning 2019
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2019
Instruktion brandskyddskontroll 2019
Instruktion vid brandlarm 2019
Protokoll brandskyddskontroll 2019
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2019