Återkallelse av ansökan om betalningsföreläggande 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en återkallelse av en ansökan om betalningsföreläggande.

Sökanden har möjlighet att meddela Kronofogdemyndigheten om att ansökan om betalningsföreläggande ska återkallas. En sådan återkallelse kan exempelvis göras om svaranden frivilligt betalar efter det att sökanden har sänt kravet på betalning till Kronofogdemyndigheten. Sökanden behöver inte ange några skäl för sin återkallelse. När myndigheten tar del av återkallelsen kommer ärendet att avskrivas, det vill säga avslutas.

(ID 4185)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn