Åtaganden vid leveranser

Ibland kan det vara nödvändigt för en köpare eller säljare att få en garanti för att motparten ska fullgöra sin del av avtalet. Det finns flera olika typer av garantier som kan ställas.

Ett borgensåtagande vid leverans innebär att en tredje part går i borgen för till exempel köparens betalningar eller säljarens fullgörande av leveransen. Leverantören har bland annat behov av att få en betalningssäkerhet i det fall beställaren skulle få bristande betalningsförmåga eller gå i konkurs och beställaren har behov av att få säkerheter för att leverantören fullgör sina åtaganden.

Utfärdare av borgensåtaganden är ofta banker eller försäkringsbolag, men vilket företag eller privatperson som helst kan utfärda ett borgensåtagande. Vanliga garantier är till exempel:

- Förskottsgaranti
- Betalningsgaranti
- Fullgörandegaranti
- Anbudsgaranti
- RetentionsgarantiMALLAR I ÅTAGANDEN VID LEVERANSER
Borgensåtagande för lämnat förskott 2022
Borgensåtagande för successiva leveranser 2022
Borgensåtagande för viss leverans 2022
Fullgörandegaranti 2022
Förskottsgaranti 2022