Arvoden och ersättningar

Vad som bör utgå i arvoden och ersättningar till styrelsemedlemmar beslutas formellt på bolagsstämman. För att beräkna ungefärligt arvode är det viktigt att tänka på bl.a. företagets storlek, stabilitet, tillväxttakt, arbetsbörda för styrelseledamöter m.m. samt jämföra arvodet med andra företags.

Exempel på ersättning är följande:

- fast arvode
- en fast del och en rörlig del
- en fast del och en prestationsdel
- (helt eller delvis) resultatbaserad
- delägarskap genom t.ex. konvertibler, optioner eller nyemissionMALLAR I ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR
Checklista styrelsearvodering 2023
Styrelsearvodesberäkning 2023
Utläggsräkning 2023