Årsredovisning

Alla företag är skyldiga att varje år göra ett bokslut. Det är en sammanställning av företagets bokföring vid räkenskapsårets slut och består av en resultaträkning och en balansräkning.

En årsredovisning däremot är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av ett företags ställning och resultat.

Ett aktiebolag ska varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning för bolagets verksamhet under det föregående räkenskapsåret och lägga fram den på årsstämman. Årsredovisningen ska sedan ges in till Bolagsverket.

Det är styrelsen och den verkställande direktören som ansvarar för den ekonomiska information som lämnas i årsredovisningen.MALLAR I ÅRSREDOVISNING
Checklista - årsredovisning 2023