Årshjul styrelsearbete 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag till en arbetsordning för företagets styrelsearbete.

Styrelsen i ett företag har många olika uppgifter inom olika områden. Dessa kan vara så många till antalet att det kan vara svårt att hålla koll på vilka det är fråga om och hur man enklast kan arbeta med uppgifterna. I det här årshjulet får du förslag på en arbetsordning i fråga om de skyldigheter och åtaganden som behöver utföras. Dessa kan förstås utföras i annan ordning, men med hjälp av årshjulet får du ett förslag på en arbetsordning som gör att du inte missar några viktiga frågor. Många av frågorna behöver du jobba löpande med, och i sådana fall är det viktigt att se till att det finns rutiner för det arbetet.

Längst ned i årshjulet finner du förslag på vilka mallar som kan hjälpa dig i det praktiska arbetet

(ID 5172)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn