Arbetstid

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetstidens förläggning inte orsakar ohälsa hos arbetstagarna. Särskilda risker för ohälsa ser man hos arbetstagare som:

- arbetar skift,
- arbetar nattetid,
- har delade arbetspass,
- arbetar övertid i stor utsträckning,
- har långa arbetspass, och
- har långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser samt förväntas att ständigt vara nåbar.MALLAR I ARBETSTID
Arbetstidsschema 2023
Policy för arbetstid 2023
Policy för arbetstid Engelsk 2023
Policy för tillgänglighet 2023
Policy för återhämtning 2023