Arbetspaket 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett arbetspaket.

Ett arbetspaket utgörs av en grupp relaterade uppgifter inom ett projekt. De anses som delprojekt inom ett större projekt. Arbetspaket är den minsta aktiviteten som ett projekt kan brytas ner till när du skapar din arbetsfördelningsstruktur.

Arbetsuppgifter grupperas vanligtvis i arbetspaket baserat på geografiskt område, teknikdisciplin, teknik eller den tid som krävs för att uppnå dem.

Ett arbetspaket (1) är tydligt urskiljbar från andra arbetspaket, (2) har schemalagda start- och slutdatum med interna milstolpar som är tillämpliga, (3) har en relativt kort tidsperiod (4) har en tilldelad budget.

Ett arbetspaket är en del av arbetsfördelningsstrukturen som tillåter projektledning att definiera de steg som är nödvändiga för att slutföra ett projekt. Ett arbetspaket kan ses som ett miniprojekt som tillsammans med andra arbetspaket utgör det färdiga projektet.

Ett arbetspaket innehåller väsentliga steg som är inblandade i att slutföra arbetspaketet tillsammans med en tidsfrist för vart och ett av stegen. Ett arbetspaket kan i sig anses vara en leverabel. Arbetspaket möjliggör simultant arbete på många olika komponenter i ett projekt samtidigt av flera arbetsgrupper.

(ID 5024)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn