Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 1695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig arbetsordning på engelska för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Tidigare skulle företagets styrelse fastställa en skriftlig arbetsordning (rules of procedure) för sitt arbete. Av den skulle det kunna utläsas hur arbetet var fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta den skulle sammanträda.

Det är inte längre något krav att upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete. En arbetsordning kan dock underlätta det löpande arbetet för styrelsen. I arbetsordningen kan det exempelvis framgå vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3191)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2020
Arbetsordning styrelsens arbete 2020
Checklista styrelsens arbetsordning 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2020
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2020
Styrelsemötesschema 2020
VD-instruktion 2020
VD-instruktion Engelsk 2020