Arbetsordning styrelsens arbete 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig arbetsordning för styrelsens arbete i ett aktiebolag.

Tidigare skulle företagets styrelse fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Av den skulle det kunna utläsas hur arbetet var fördelat mellan styrelsens ledamöter och hur ofta den skulle sammanträda.

Det är inte längre något krav att upprätta en arbetsordning för styrelsen. En arbetsordning kan dock underlätta det löpande arbetet för styrelsen. I arbetsordningen kan det exempelvis framgå vilka arbetsuppgifter styrelsen har, hur verksamheten ska kontrolleras och vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

När ska jag använda mallen?

Styrelsen måste varje år ta fram en skriftlig arbetsordning innehållande ledamöternas arbetsfördelning, information om hur ofta styrelsen ska sammanträda, styrelsens uppgifter och en rad andra uppgifter.

Vad ska jag tänka på?

En styrelse som har mer än en ledamot måste, enligt aktiebolagslagen, ha en arbetsordning. Arbetsordningen är egentligen en arbetsplan för styrelsen och bestämmer hur styrelsearbetets olika delar ska skötas. Ni bestämmer själva vad som ska ingå, men det är vanligt att styrelsen reglerar följande punkter i arbetsordningen:

- Styrelsens uppgifter.

- Beskrivning av styrelsens ansvar.

- Hur verksamheten ska kontrolleras.

- Vilka beslut som ska fattas av styrelsen.

- När och hur styrelsen ska sammanträda.

- Ledamöternas arbetsfördelning.

- Behandling av styrelsesuppleanter.

- Behandling av arbetstagarrepresentanter.

- Vd:s löpande information till styrelsen.

- Hur olika typer av ärenden ska förberedas.

- Kallelse till styrelsemöte.

- Uppgifter om när styrelsen är beslutför (hur många måste vara samlade?).

- Protokoll.

- Sekretess.

 • Ni måste fastställa arbetsordningen en gång per år. Lämpligen sker detta på styrelsemötet direkt efter ordinarie bolagsstämma, där val av ny styrelse har skett.
 • Om någon i styrelsen märker att arbetsordningen inte fungerar tillfredställande bör personen i fråga meddela resten av styrelsen om detta. Ni går sedan igenom de punkter som inte fungerar och fastställer en ny arbetsordning.
 • Om arbetsordningen innehåller uppgifter om arbetsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, måste styrelsen enligt lag kontrollera att arbetsfördelningen fungerar som bestämt.
(ID 687)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2023
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion 2023
VD-instruktion Engelsk 2023