Arbetsgrupp korrigerande åtgärder produktsäkerhet 2023

Format: Excel-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera sammansättningen av den arbetsgrupp som ska leda och samordna företagets arbete med korrigerande åtgärder avseende produktsäkerhet.

Produktsäkerhetsarbetet är ett fortlöpande arbete där korrigerande åtgärder ibland måste genomföras med mycket kort varsel. En brist i företagets produkter kan innebära stora kostnader och förluster vid t.ex. produktionsstopp på grund av en brist i produktsäkerheten. Därför är det viktigt att ha klara rutiner och ansvariga personer för olika sorters fel eller brister som måste åtgärdas.

Denna mall består av en lista som är färdig att fylla i med arbetsgruppens medlemmars ansvarsområden, funktioner och kontaktuppgifter.

(ID 2032)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn