Arbetsgivarintyg

Format: Acrobat-mall (4 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall är ett arbetsgivarintyg på att en person har anställning hos en viss arbetsgivare.

Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg (47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring).

Arbetsgivarintyg behövs när det gäller att pröva en arbetstagares rätt till ersättning från arbetslöshetskassa när anställningen upphört, arbetstagaren permitterats, varit tjänstledig eller när aktivitetsstödets storlek ska beslutas.

Uppgifterna som lämnas på intyget kan vara otillräckliga för att bedöma rätten till ersättning. I så fall är arbetsgivaren skyldig att lämna ytterligare uppgifter till arbetslöshetskassan.

Detta arbetsgivarintyg är en mall från Arbetslöshetskassornas samorganisation. Vid varje tidpunkt finns även möjligheten att ladda ned den senaste versionen via www.samorg.org.

När ska jag använda mallen?

Som arbetsgivare är ni skyldiga att på begäran lämna ut ett arbetsgivarintyg enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Med den här DokuMeramallen fyller ni enkelt i ett sådant intyg.

Vad ska jag tänka på?

Ett arbetsgivarintyg behövs för att pröva en arbetstagares rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Det kan vara aktuellt när anställningen upphört, om den anställde blivit avskedad, vid tjänstledighet eller när aktivitetsstödets storlek ska beslutas.

Följande uppgifter ska finnas med i arbetsgivarintyget

 • Personuppgifter om arbetstagaren.
 • Uppgifter om anställningen (anställningstid, befattning etc.).
 • Anställningsform.
 • Arbetstid.
 • Särskilda upplysningar om anställningen (exempelvis om den anställde hyrts ut).
 • Anledning till att anställningen helt eller delvis har upphört.
 • Om de anställde fått någon ersättning med anledning av anställningens upphörande.
 • Om den anställde erbjudits fortsatt arbete (och om personen i fråga accepterat eller inte).
 • Arbetad tid (arbetade timmar, ledighet, semesterersättning, frånvaro etc).
 • Uppgifter om lönen (även övertid, jour, provision, gage och andra ersättningar).
 • Uppehållslön eller ferielön (i de fall där det är aktuellt).
 • Arbetsgivarens underskrift på båda sidorna (ange också telefonnummer).

Arbetsgivarintyget är utformat av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och utarbetat tillsammans med Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO). Ni kan alltid ladda ner senaste versionen av mallen på www.samorg.org. På samma Internetsida hittar ni också en fullständig checklista som beskriver hur ni går tillväga när ni fyller i dokumentet.

Särskilda intyg finns för arbetstagare som är sysselsatta i egen verksamhet.

(ID 1088)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023
Anställningsintyg 2023
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2023
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2023
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2023
Tjänstgöringsintyg 2023
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2023
Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2023