Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 1695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en skriftlig instruktion på engelska som anger arbetsfördelning mellan styrelse, verkställande direktör och andra av styrelsen inrättade organ.

Tidigare skulle styrelsen i ett aktiebolag fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Av den skulle det framgå hur arbetet skulle fördelas mellan styrelse, vd m.m. Detta är inte längre något krav, men kan underlätta arbetet för styrelsen när den tydliggör arbetsfördelningen mellan organen.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3190)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023
Arbetsordning styrelsens arbete 2023
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2023
Checklista styrelsens arbetsordning 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2023
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2023
Styrelsemötesschema 2023
VD-instruktion 2023
VD-instruktion Engelsk 2023