Arbetsbeskrivning utesäljare 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att utforma en överskådlig arbetsbeskrivning för en utesäljare.

En arbetsbeskrivning tydligör vad arbetsgivaren tänkt sig att medarbetaren skall utföra, med vilka resurser som finns tillgängliga och med vilket ansvar. Medarbetaren blir i sin tur medveten om vad arbetsgivaren förväntar sig samt ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Arbetsbeskrivningen kan också innehålla delar såsom mål för arbetet, vad som kan/ska förändras eller förbättras, vad som händer vid problem, vilken teknisk kompetens som behövs och hur ett ev. team är uppbyggt.

När ska jag använda mallen?

När företaget ska anställa eller om en anställd ska få nya uppgifter. Arbetsbeskrivningen beskriver personens ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Vad ska jag tänka på?

Det är klokt att skriva en arbetsbeskrivning för varje anställd för att tydliggöra vad arbetsgivaren tänkt sig att medarbetaren ska utföra, vilka resurser som finns tillgängliga och vilket ansvar den anställde har.

Medarbetaren blir i sin tur medveten om vad arbetsgivaren förväntar sig, och får en bra överblick över ansvarsområden och arbetsuppgifter. En arbetsbeskrivning klargör vilka förväntningar arbetsgivaren och den anställde ska ha på varandra.

En arbetsbeskrivning kan se väldigt olika ut från fall till fall, men följande kan vara bra att ha med:

 • Information om arbetsgivaren, den anställde, avdelningen och befattningen (exempelvis titeln).
 • Den anställdes arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar.
 • Mål med arbetet.
 • Vad som kan/ska förändras eller förbättras.
 • Vad som händer vid problem.
 • Vilken teknisk kompetens som behövs.
 • Hur eventuella team är uppbyggda.
 • Vilka regler som ska följas.
 • Vem den anställde är underställd (chef).
 • Tystnadsplikt.
 • Tidredovisning och övrig rapportering.

Det finns inga lagstadgade krav på arbetsbeskrivningar, men som internt dokument är det oslagbart. Blanda inte ihop arbetsbeskrivningen med ett anställningsintyg eller arbetsgivarintyg.

Den anställde har inte rätt att kräva att ni som arbetsgivare upprättar en arbets- beskrivning. Men om du får frågan, se till att fixa en. Arbetsbeskrivningen innebär nämligen att den anställde vet exakt vad som förväntas, och således ökar chansen att anställningen fortlöper som planerat.

(ID 369)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal bilaga konkurrens 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal provanställning 2023
Anställningsavtal särskild visstidsanställning 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023
Arbetsbeskrivning försäljningschef 2023
Checklista anställningsavtal 2023