Arbetsbeskrivning rektor förskola 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för rektorn på en förskola.

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som har en anställning som rektor. Tidigare gällde begreppet förskolechef, vilket nu har ersatts med begreppet rektor.

Enligt skollagen ska rektorn på en förskola bland annat leda och samordna det pedagogiska arbetet på en förskola. Rektor ansvarar för att leva upp till de krav och mål som ställs enligt de nationella styrdokumenten, vilka utgörs av skollagen, läroplanen för förskolan och Skolverkets allmänna råd. Arbetsbeskrivningen ger uttryck för många av de skyldigheter som rektorn har enligt de nationella styrdokumenten, men är enkel att komplettera med ytterligare skyldigheter.

(ID 5030)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn