Arbetsbeskrivning medarbetare linjen 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en medarbetare i produktionslinjen.

Att upprätta bra arbetsbeskrivningar för tjänsterna inom företaget kan vara till stor nytta för dig som arbetsgivare. Bl.a. kan en välskriven arbetsbeskrivning skapa större möjligheter för den anställde att prestera just det du vill samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Arbetsbeskrivningen kan även användas för att mäta den anställdes prestationer och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen kan också hjälpa företaget att rekrytera en ny person till tjänsten ifråga.

Det är viktigt att ha bra arbetsbeskrivningar för alla tjänster inom företaget. En arbetsbeskrivning kan användas inom en mängd olika områden. Exempelvis kan den användas under hela rekryteringsprocessen, från det att du skriver platsannonsen och fram till intervjusituationen. Arbetsbeskrivningen är även ett viktigt redskap för den anställde som får svart på vitt vad det är som förväntas av denne i dennes arbetsroll.

På DokuMera finner du även en mängd andra arbetsbeskrivningar för olika tjänster.

(ID 4444)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsbeskrivning arbetsledare linjen 2020