Arbetsbeskrivning grundskolechef 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en grundskolechef.

Grundskolechefen kan säga vara den som samordnar arbetet på grundskolorna i kommunen. Grundskolechefen fungerar inte sällan som chef för rektorerna inom kommunen.

Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en arbetsbeskrivning för grundskolechefen i kommunen. Arbetsuppgifterna och förutsättningarna för arbetets utförande kan skilja sig från kommun till kommun, vilket innebär att mallen behöver anpassas efter de arbetssätt, visioner och den målbild som gäller för just din kommun.

(ID 5077)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn