Arbetsbeskrivning avdelningschef 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsbeskrivning för en avdelningschef på arbetsplatsen.

Att upprätta en bra arbetsbeskrivning för varje tjänst är mycket viktigt för dig som arbetsgivare. Arbetsbeskrivningen har flera olika användningsområden. Med en välskriven arbetsbeskrivning skapar du större möjligheter för den anställde att prestera det du vill att han eller hon ska prestera samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Det är också något att mäta dessa prestationer mot och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal. Arbetsbeskrivningen hjälper dig även att nyanställa eller att rekrytera en ny person till en befintlig, vakant tjänst.

Denna mall från DokuMera kan du använda för att upprätta arbetsbeskrivningar för olika typer av chefer med personalansvar. Du lägger själv till och drar ifrån uppgifter för att anpassa dokumentet efter den aktuella tjänsten.

Hos DokuMera kan du även finna arbetsbeskrivningar för en mängd andra tjänster som exempelvis inköpare, personalansvarig och säljare.

(ID 4470)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn