Arbetsbeskrivning ansvarig administration 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en arbetsbeskrivning (befattningsbeskrivning) för en anställd med administrationsansvar.

Det är viktigt att upprätta individuella arbetsbeskrivningar för varje tjänst inom organisationen. En arbetsbeskrivning har många olika användningsområden. Med hjälp av en arbetsbeskrivning skapar du större möjligheter för den anställde att prestera det du vill att han eller hon ska prestera samtidigt som den sätter ramarna för hur det ska ske. Det är också något att mäta dessa prestationer mot och kan därför med fördel användas vid utvecklingssamtal.

Arbetsbeskrivningen hjälper dig även att nyanställa eller att rekrytera en ny person till en befintlig, vakant tjänst. Administratör är ett väldigt vitt begrepp. Därför kan det vara extra viktigt att beskriva vad just ditt företags administratörstjänst inbegriper. Med mallen som DokuMera har tagit fram får du hjälp med att skapa en arbetsbeskrivning som gynnar både företaget och den anställde samtidigt som vissa potentiella konflikter förebyggs.

DokuMera har även en mall för dig som behöver en arbetsbeskrivning för personalansvarig.

(ID 4353)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsbeskrivning ansvarig kundsupport 2020
Arbetsbeskrivning ansvarig marknadsföring 2020
Arbetsbeskrivning arbetsledare linjen 2020
Arbetsbeskrivning försäljningschef 2020
Arbetsbeskrivning personalansvarig 2020
Arbetsbeskrivning utesäljare 2020