Apportavtal - Lös egendom 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett apportavtal beträffande lös egendom.

Genom apport kan ett bolag tillföras egendom i annan form än pengar i utbyte mot aktier i bolaget, s.k. apportemission. Denna mall avser fall när ett bolags stiftelseurkund medger att egendom tillskjuts genom apport i form av lös egendom, det vill säga lösa saker. Denna egendom ingår sedan i bolagets aktiekapital.

De krav som ställs när det gäller apportegendom är att egendomen ska vara till nytta för bolaget och att den kan värderas. Värderingen ska ske av bolagets revisor.

(ID 3641)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn