Anställningsintyg 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att snabbt och enkelt utforma ett anställningsintyg. Ett anställningsintyg har, till skillnad från ett anställningsbetyg, som sitt enda syfte att vara ett bevis för att en viss person hade eller har anställning inom företaget.

Ett anställningsintyg kan användas av en tidigare anställd som bevis för att denne under en kortare period haft en anställning inom företaget (vid längre anställningar brukar oftast anställningsbetyg utfärdas).

När ska jag använda mallen?

En anställd kan behöva ett intyg som säger att personen i fråga jobbar på företaget, till exempel vid ansökan om banklån eller tecknande av hyreskontrakt. Då skriver ni ett anställningsintyg.

Vad ska jag tänka på?

Ett anställningsintyg är ett väldigt enkelt dokument med ett enda syfte - att bevisa att innehavaren av intyget faktiskt jobbar på ert företag. Som nämnts tidigare kan det behövas när den anställde ska söka lån eller liknande.

 • Ni fyller i såväl företagets som den anställdes uppgifter på intyget. Var noga med att skriva ner företagets telefonnummer ifall det skulle uppstå något tvivel om intygets riktighet.
 • Texten på intyget anpassar ni efter just er situation. I princip handlar det bara om att skriva att personen i fråga är anställd hos er vid ett visst datum. Eftersom anställningsintyget ofta används i samband med lån och hyreskontrakt kan det också vara bra att ange personens inkomst.
 • Låt en person med befogenheter, till exempel vd eller personalchef, skriva under intyget. Använd alltid företagets brevpapper, det ökar trovärdigheten när den anställde ska använda intyget. Den som skriver under dokumentet bör också vara beredd på att bli kontaktad i ärenden som rör anställningen. Datera alltid intyget.

Blanda inte ihop betyg och intyg. I ett betyg (till exempel ett tjänstgöringsbetyg) värderar arbetsgivaren vad den anställde har åstadkommit på företaget. Betyg används normalt när en anställning avslutas (när personen slutar i bolaget). Intyg innehåller däremot inga värderingar utan är rätt och slätt ett bevis på att personen arbetar i företaget.

Ett anställningsintyg är därmed ett mer användbart dokument under själva anställningen. Om en anställd däremot ber om ett tjänstgöringsbetyg kan det innebära att personen i fråga har funderingar på att byta jobb.

Ett anställningsintyg kan också innehålla uppgifter om anställningsform, arbetstid, andra former av ersättning förutom lön och så vidare. Anpassa efter situation.

(ID 900)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal provanställning 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023
Arbetsbeskrivning utesäljare 2023
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2023
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2023
Tjänstgöringsintyg Engelsk 2023