Anställningsavtal tillsvidareanställning 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning.

Om inget annat avtalats är det tillsvidareanställning som gäller. En tillsvidareanställning innebär att ett anställningsavtal träffats om en anställning som löper på obestämd tid.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen informera den anställde om anställningsvillkoren. Detta görs med fördel genom ett skriftligt anställningsavtal. Helst ska detta göras redan innan anställningen påbörjats - dock senast en månad efter. Ett anställningsavtal ska bland annat innehålla information om tillträdesdag, uppsägningstid, lön och andra förmåner etc.

Kom ihåg att det är viktigt att utforma ett individuellt anställningsavtal så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler. Detta gäller naturligtvis endast om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal.

När ska jag använda mallen?

När företaget ska anställa. Tillsvidareanställning innebär att anställningen inte har ett förutbestämt slut.

Vad ska jag tänka på?

När företaget anställer ska ni upprätta ett anställningsavtal. I Sverige finns två huvudsakliga anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning (ofta provanställning). Här ligger fokus på tillsvidareanställningen (provanställningen läser ni mer om på föregående uppslag). På den här sidan går DokuMera igenom vad ni ska tänka på vid upprättandet av ett tillsvidareanställningsavtal.

Ta fram uppgifter om den anställde

Anställningsavtalet ska givetvis innehålla uppgifter om den som anställs. Glöm inte bankkontonummer för löneinsättning.

Förtydliga typen av anställningsform

I detta fallet handlar det som sagt om en tillsvidareanställning.

Bestäm när den anställde ska börja

Lagen kräver att den anställde informeras om anställningens tillträdesdag.

Gå igenom anställningens normala omfattning

Gå igenom anställningens normala omfattning. Om ni som arbetsgivare formulerar den här punkten i allmänna ordalag har du större frihet att tilldela den anställde nya uppgifter utan att ni måste skriva ett nytt avtal. Men, se till att ni är överens om vad anställningen ska innebära innan ni skriver avtalet. En detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna innebär trots allt att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren vet vad som gäller.

För att undvika oklarheter och därmed kunna uppnå hög effektivitet bör det dessutom finnas en arbetsbeskrivning som mer i detalj tar upp arbetsmomenten.

Diskutera lön och andra förmåner

Kom ihåg att själva lönesumman inte är så klargörande om den inte sätts i relation till någonting. Hur mycket förväntas den anställde jobba? Bonus? Provision? Om ni som arbetsgivare vill undvika framtida lönekonflikter gör ni med fördel överenskommelser om övertid, restid och liknande redan nu. Ange också hur och när lönen ska betalas ut. Ha gärna ett löneutbetalningsschema för varje kalenderår.

Semester

För närvarande är den lagstadgade semesterledigheten 25 dagar. Semesterrätten kan inte förhandlas bort, men ibland kanske ytterligare semesterdagar ges till den anställde som kompensation för andra typer av avtalsvillkor.

För att semesterdagarna ska vara betalda ska dagarna normalt ha tjänats in av den anställde under tidigare semesterår. Därför blir antalet intjänade dagar av naturliga skäl få för nyanställda. Även en nyanställd har dock rätt till 25 dagar om anställningen påbörjas före den 31 augusti, men bara fem dagars semester om anställningen börjar efter den tidpunkten.

Det är lämpligt att komma överens om hur den anställde vill göra med obetalda semesterdagar, och om någon förskottssemester ska ges och hur den i så fall ska återgäldas.

Uppsägning

Den anställde ska, enligt lagen, informeras om vilken uppsägningstid som gäller.

Sekretess och konkurrens

Många arbetsgivare vill att den anställde ska ha tystnadsplikt gällande företagshemligheter. Sådana frågor kan gärna hanteras i bilagor till anställningsavtalet, till exempel i ett sekretessavtal.

Övriga avtalsvillkor

Den här punkten behandlar bland annat närvaro vid obetalda personalsammankomster eller vidareutbildning utanför ordinarie arbetstid. Försök att reglera så många villkor som möjligt i anställningsavtalet. På så sätt slipper ni bli oense vid ett senare tillfälle.

Kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal måste ni informera den anställde om detta. Det räcker med en hänvisning om att anställningsavtalet omfattas av det aktuella kollektivavtalet.

Anställningsavtalets innehåll är detaljrikt reglerat i lagen. DokuMera rekommenderar att ni använder en DokuMeramall för att inte missa några viktiga punkter.

(ID 370)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal bilaga konkurrens 2023
Anställningsavtal bilaga sekretess 2023
Anställningsavtal provanställning 2023
Anställningsavtal särskild visstidsanställning 2023
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2023
Anställningsavtal verkställande direktör 2023
Anställningsintyg 2023
Arbetsbeskrivning utesäljare 2023
Checklista anställningsavtal 2023
Personalhandbok 2023