Anställningsavtal provanställning 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en provanställning. En provanställning får högst pågå i 6 månader. Om en arbetsgivare vill avbryta en provanställning ska denne underrätta den provanställde minst två veckor i förväg.

Om ditt företag är bundet av ett kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler.

När ska jag använda mallen?

Om företaget ska anställa men inte vill använda en tillsvidareanställning, till exempel om ni är osäkra på om personen i fråga klarar av arbetsuppgifterna. En provanställning sträcker sig i max sex månader.

Vad ska jag tänka på?

En provanställning är en tidsbegränsad anställning som lagen tillåter under förutsättning att prövotiden är högst sex månader. Vill inte arbetsgivaren eller den anställde att anställningen ska fortsätta efter prövotidens slut måste besked om detta lämnas senast vid prövotidens utgång. Annars övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Många av tipsen om hur ett tillsvidareavtal upprättas är användbara även när ni upprättar ett provanställningavtal, men eftersom de olika avtalstyperna skiljer sig på vissa punkter bör ni även ta del av den här sidan.

 • Vid en provanställning kräver lagen att den anställde informeras om prövotidens längd. Om ni inte har avtalat om något annat får en provanställning avbrytas även under prövotidens gång.

I övrigt ska ni enligt lagen, precis som vid ett tillsvidareavtal, bland annat ha med följande punkter i provanställningsavtalet.

- Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

- En specificering av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning (titel).

- Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen betalas ut.

- Längden på arbetsdagen eller arbetsveckan, och längden på den anställdes betalda samester.

- Vilket kollektivavtal som är gångbart.

Om företaget är bundet av ett tillämpligt kollektivavtal är det mycket viktigt att utforma det individuella anställningsavtalet så att villkoren inte står i strid mot kollektivavtalets regler. Om ni har dålig koll på kollektivavtal rekommenderar DokuMera ett samtal till ert branschförbund. Branschförbund hittar ni enklast via en sökning på Google.

(ID 936)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2020
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess 2020
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020
Anställningsintyg 2020
Arbetsbeskrivning utesäljare 2020
Besked om provanställnings upphörande 2020
Checklista anställningsavtal 2020
Personalhandbok 2020