Anställningsavtal bilaga konkurrens 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att utforma en konkurrensöverenskommelse mellan företaget och en anställd, i syfte att hindra den anställde från att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande.

Det är svårt att förhindra en tidigare anställd från att bedriva konkurrerande verksamhet efter att dennes anställning har upphört. Arbetsgivaren och den anställde står inte längre i något avtalsförhållande till varandra och ett eventuellt skadeståndsanspråk på grund av den konkurrerande verksamheten måste således grunda sig på utomobligatoriska regler. Detta är många gånger väldigt svårt för att inte säga omöjligt då ekonomiskt skadestånd som grundar sig på utomobligatoriska regler som huvudregel kräver att ett brott begåtts. Det är varken olagligt eller brottsligt för en tidigare anställd att bedriva konkurrerande verksamhet.

Genom att skriva ett konkurrensavtal förbinder sig den anställde att inte bedriva konkurrerande verksamhet och om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I ett konkurrensavtal kan parterna själva bestämma konsekvensen av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp. Att teckna ett konkurrensavtal med sina anställda är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra sina anställda från att bedriva konkurrerande verksamhet.

Tänk på att du behöver utforma konkurrensklausulen i överensstämmelse med reglerna i 2015 års avtal om konkurrensklausuler som träffats mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Om du inte upprättar konkurrensklausulen med stöd av de reglerna eller i övrigt följer de regler som gäller för konkurrensklausuler riskerar du att klausulen i fråga ogiltigförklaras av domstol.

Denna mall består av en konkurrensöverenskommelse som ingås mellan arbetsgivaren och den anställde. Överenskommelsen fogas lämpligen som en bilaga till anställningsavtalet.

(ID 1341)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2021
Anställningsavtal bilaga sekretess 2021
Anställningsavtal provanställning 2021
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2021
Arbetsbeskrivning utesäljare 2021
Checklista anställningsavtal 2021
Personalhandbok 2021