Anställningsavtal allmänt Engelsk 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera är ett anställningsavtal i blankettform och är en enklare form av anställningsavtal. Du använder lämpligen denna mall när du upprättar ett anställningsavtal för en tjänst där avtalet är standardiserat. Mallen är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Ett anställningsavtal blir bindande när arbetstagaren accepterar ett erbjudande om anställning från en arbetsgivare. Anställningsvillkoren regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och denna lagstiftning är tvingande. Däremot är det möjligt att avtala om, för arbetstagaren, bättre villkor.

Vill du upprätta ett mer detaljerat anställningsavtal i löptext väljer du något av våra andra anställningsavtal.

(ID 5001)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn