Anställningsavtal

Anställningsavtal eller anställningskontrakt är de dokument som beskriver vilka anställningsvillkor arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Lagen om anställningsskydd (LAS) och olika kollektivavtal reglerar de anställningsformer som finns.

Det finns två huvudtyper av anställningsformer:

- tillsvidareanställning (fast anställning), innebär att anställningen gäller tills vidare.
- tidsbegränsad anställning (visstidsanställning), innebär att anställningen varar under en viss tid.

DokuMera tillhandahåller mallar som är standardiserade och därför ej branschspecifika. Vid situationer som kräver anpassning av dokumenten till verksamhetskritiska situationer krävs expertkontakt för att säkerställa att dokumenten är korrekt anpassade för den unika situationen.

DokuMera samarbetar med ett stort antal experter inom ett flertal olika områden. Du finner dem under "Sakkunnig expertis" i menyn till vänster.MALLAR I ANSTÄLLNINGSAVTAL
Anmälan om bisyssla 2020
Anställningsavtal allmän visstid Engelsk 2020
Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2020
Anställningsavtal allmänt 2020
Anställningsavtal allmänt Engelsk 2020
Anställningsavtal arbetstagare fyllda 67 år 2020
Anställningsavtal bilaga bonus 2020
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess 2020
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2020
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2020
Anställningsavtal provanställning 2020
Anställningsavtal säsongsarbete 2020
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2020
Anställningsavtal verkställande direktör 2020
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2020
Anställningsavtal vikariat 2020
Anställningsbevis 2020
Anställningsintyg 2020
Anställningsintyg Engelsk 2020
Avtal om extraordinär utbildning 2020
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2020
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2020
Checklista anställningsavtal 2020
Praktikavtal 2020
Överenskommelse om distansarbete 2020