Anställningsavtal

Anställningsavtal eller anställningskontrakt är de dokument som beskriver vilka anställningsvillkor arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Lagen om anställningsskydd (LAS) och olika kollektivavtal reglerar de anställningsformer som finns.

Det finns två huvudtyper av anställningsformer:

- tillsvidareanställning (fast anställning), innebär att anställningen gäller tills vidare.
- tidsbegränsad anställning (visstidsanställning), innebär att anställningen varar under en viss tid.

DokuMera tillhandahåller mallar som är standardiserade och därför ej branschspecifika. Vid situationer som kräver anpassning av dokumenten till verksamhetskritiska situationer krävs expertkontakt för att säkerställa att dokumenten är korrekt anpassade för den unika situationen.

DokuMera samarbetar med ett stort antal experter inom ett flertal olika områden. Du finner dem under "Sakkunnig expertis" i menyn till vänster.MALLAR I ANSTÄLLNINGSAVTAL
Anmälan om bisyssla 2022
Anställningsavtal bilaga bonus 2022
Anställningsavtal bilaga bonus Engelsk 2022
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2022
Anställningsavtal bilaga konkurrens Engelsk 2022
Anställningsavtal bilaga sekretess 2022
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2022
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2022
Anställningsavtal provanställning 2022
Anställningsavtal provanställning Engelsk 2022
Anställningsavtal särskild visstid Engelsk 2022
Anställningsavtal särskild visstidsanställning 2022
Anställningsavtal säsongsarbete 2022
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2022
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2022
Anställningsavtal verkställande direktör 2022
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2022
Anställningsavtal vikariat 2022
Anställningsavtal vikariat Engelsk 2022
Anställningsbevis 2022
Anställningsintyg 2022
Anställningsintyg Engelsk 2022
Avtal om distansarbete 2022
Avtal om distansarbete Engelsk 2022
Avtal om extraordinär utbildning 2022
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2022
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2022
Checklista anställningsavtal 2022
Praktikavtal 2022
Skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse (LAS) 2022