Anställningsavtal

Anställningsavtal eller anställningskontrakt är de dokument som beskriver vilka anställningsvillkor arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om. Lagen om anställningsskydd (LAS) och olika kollektivavtal reglerar de anställningsformer som finns.

Det finns två huvudtyper av anställningsformer:

- tillsvidareanställning (fast anställning), innebär att anställningen gäller tills vidare.
- tidsbegränsad anställning (visstidsanställning), innebär att anställningen varar under en viss tid.

DokuMera tillhandahåller mallar som är standardiserade och därför ej branschspecifika. Vid situationer som kräver anpassning av dokumenten till verksamhetskritiska situationer krävs expertkontakt för att säkerställa att dokumenten är korrekt anpassade för den unika situationen.

DokuMera samarbetar med ett stort antal experter inom ett flertal olika områden. Du finner dem under "Sakkunnig expertis" i menyn till vänster.MALLAR I ANSTÄLLNINGSAVTAL
Anmälan om bisyssla 2021
Anställningsavtal allmän visstid Engelsk 2021
Anställningsavtal allmän visstidsanställning 2021
Anställningsavtal allmänt 2021
Anställningsavtal allmänt Engelsk 2021
Anställningsavtal bilaga bonus 2021
Anställningsavtal bilaga konkurrens 2021
Anställningsavtal bilaga sekretess 2021
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2021
Anställningsavtal korta visstidsanställningar med timlön 2021
Anställningsavtal provanställning 2021
Anställningsavtal provanställning Engelsk 2021
Anställningsavtal säsongsarbete 2021
Anställningsavtal tillsvidareanställning 2021
Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2021
Anställningsavtal verkställande direktör 2021
Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2021
Anställningsavtal vikariat 2021
Anställningsavtal visstid arbetstagare fyllda 67 år 2021
Anställningsbevis 2021
Anställningsintyg 2021
Anställningsintyg Engelsk 2021
Avtal om distansarbete 2021
Avtal om distansarbete Engelsk 2021
Avtal om extraordinär utbildning 2021
Begäran om samtycke behandling av personuppgifter anställd 2021
Bekräftelse om tillsvidareanställning 2021
Checklista anställningsavtal 2021
Praktikavtal 2021