Ansökan vanlig handräckning 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om vanlig handräckning.

Kronofogdemyndighetens uppgift är bland annat att hjälpa personer med vanlig handräckning. Vanlig handräckning kan exempelvis avse avhysning, överlämnande av lös egendom och borttagande av egendom.

För att handräckning ska komma till stånd krävs det att du ansöker om detta hos Kronofogdemyndigheten som inleder en särskild process där svaranden får yttra sig om innehållet i ansökan. Om svaranden medger kravet alternativt underlåter att yttra sig om ansökan kommer Kronofogdemyndigheten att verkställa den.

(ID 4181)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn