Ansökan om verkställighet (Kvarstadsbeslut) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om verkställighet av ett kvarstadsbeslut.

Om det finns risk för att den som är skyldig dig pengar försöker att undanhålla egendomen alternativt försöker förstöra den kan tingsrätten efter ansökan besluta om kvarstad. Det innebär att egendomen tas om hand av myndighet till dess att tvisten slutligen har avgjorts.

Denna mall från DokuMera avser själva genomförandet av det kvarstadsbeslut som tingsrätten har fattat. Med ett sådant beslut kan borgenären ansöka om verkställighet i den egendom som har belagts med kvarstad. Ansökan ska inges till Kronofogdemyndigheten. Verkställigheten i egendomen ska i detta fall motsvara värdet av fordringen samt vissa avgifter till Kronofogdemyndigheten.

Till ansökan om verkställighet i kvarstaden ska tingsrättens kvarstadsbeslut fogas.

(ID 4178)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn