Ansökan om verkställighet (Försäljning av fastighet) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om verkställighet av försäljning av fastighet.

Om du har en dom eller ett utslag är det möjligt att ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att myndigheten är skyldig att försöka verkställa innehållet i domen eller utslaget. Syftet med detta förfarande är att du ska få täckning för din fordran.

När det fastställts att sökanden har förmånsrätt i en fastighet genom ett pantbrev kan denne ansöka om verkställighet. Detta innebär att fastigheten försäljs genom Kronofogdemyndighetens försorg för att täcka de fordringar som sökanden har mot svaranden.

Till ansökan ska det åberopade avgörandet från tingsrätten eller Kronofogdemyndigheten samt pantbrev i fastigheten och eventuella skuldebrev fogas.

(ID 4177)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn