Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stämningsansökan gällande ett upphovsrättsintrång.

En stämningsansökan om upphovsrättsintrång ska skickas till Patent- och marknadsdomstolen. Vanligtvis ombesörjer kärandens ombud utformningen av ansökningen. Det är klokt att låta en sakkunnig på området utforma stämningsansökan eftersom upphovsrättsliga tvister inte sällan är komplicerade.

Innan du utformar en stämningsansökan bör du skicka ett varningsbrev till den som du anser har gjort intrång på din upphovsrätt. Du kan använda DokuMeras mall Varningsbrev upphovsrättsintrång (ID 5047) för detta ändamål.

DokuMeras mall kan enkelt fyllas i samt kompletteras med ytterligare information. Glöm inte att noggrant precisera dina krav och att utveckla grunderna för din talan.

(ID 5047)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn