Ansökan om särskild handräckning 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om särskild handräckning.

En ansökan om särskild handräckning kan användas bland annat när någon har vidtagit en otillåten åtgärd mot annans egendom alternativt när någon utan lov har hindrat någon annan att använda viss egendom. Det kan exempelvis vara fråga om att en före detta partner inte lämnar tillbaka saker efter en skilsmässa eller att en markägare stänger av vägen för andra som har rätt att använda den. En ansökan om särskild handräckning får däremot inte avse avhysning av en tidigare fastighetsägare eller hyresgäst. För detta finns särskilda regler.

I vissa fall är det av vikt att snabbt återfå den egendom som ansökan avser. Sökanden kan då begära att åtgärden ska beviljas omedelbart. Ett sådant beslut kallas för interimistiskt beslut.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta en ansökan om särskild handräckning. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

(ID 4175)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn