Ansökan om företagsrekonstruktion (borgenär) 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som borgenär att utforma en ansökan om företagsrekonstruktion.

Ett företag med likvida problem kan behöva ställa in sina betalningar. Om företaget bedömer att problemen är tillfälliga och att verksamheten kan bli lönsam i framtiden är det möjligt att ansöka om företagsrekonstruktion. Alternativet till detta är i regel att försätta företaget i konkurs.

Mallen utgår från att borgenären, dvs. företaget som har en fordran, ansöker om företagsrekonstruktion. I ansökan ska följande anges: - uppgift om borgenärens fordran på gäldenären, - upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter, och - ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes lämplighet för uppdraget.

Tingsrätten avgör om företagsrekonstruktion kan ske. Om ansökan beviljas utses en rekonstruktör som leder rekonstruktionsarbetet.

(ID 4932)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn