Ansökan om företagsrekonstruktion (gäldenär) 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en ansökan om företagsrekonstruktion.

Ett företag med likvida problem kan behöva ställa in sina betalningar. Om företaget bedömer att problemen är tillfälliga och att verksamheten kan bli lönsam i framtiden är det möjligt att ansöka om företagsrekonstruktion. Alternativet till detta är i regel att försätta företaget i konkurs.

Mallen utgår från att gäldenären, dvs. företaget som har likvida problem, ansöker om företagsrekonstruktion. I ansökan ska följande anges:

1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till de ekonomiska svårigheterna, 2. en borgenärsförteckning, 3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten ska bedrivas i fortsättningen och hur verksamhetens livskraft ska säkerställas, 4. ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och 5. uppgift om vilka borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

Om borgenärerna ansöker om företagsrekonstruktion ska följande uppgifter anges :

1. uppgift om borgenärens fordran på gäldenären, 2. upplysningar om gäldenärens ekonomiska svårigheter, 3. ett förslag till rekonstruktör och de uppgifter som behövs för att rätten ska kunna bedöma hans eller hennes lämplighet för uppdraget, och 4. uppgift om vilka andra borgenärer som har kontaktats före ansökan och deras inställning till förslaget till rekonstruktör.

Tingsrätten avgör om företagsrekonstruktion kan ske. Om ansökan beviljas utses en rekonstruktör som leder rekonstruktionsarbetet.

(ID 4272)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ackordsförslag 2022
Checklista företagsrekonstruktion 2023
Godkännande av ackordsförslag 2023
Rekonstruktionsberättelse 2023
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2023