Ansökan om betalningsföreläggande - vanlig handräckning 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande – vanlig handräckning.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten när - fordran avser pengar, - sista betalningsdatum för fordran har passerat, och - fordran är förlikningsbar (dvs. det finns lagliga möjligheter att komma överens på egen hand hur fordringen ska regleras).

En ansökan om betalningsföreläggande kan kombineras med en ansökan om vanlig handräckning. Vanlig handräckning kan exempelvis avse avhysning, överlämnande av lös egendom och borttagande av egendom.

DokuMeras mall ansökan om betalningsföreläggande – vanlig handräckning är en ansökan dels om betalningsföreläggande, dels om vanlig handräckning. Den kan enkelt användas när ansökan exempelvis rör både avhysning och obetalda hyror.

(ID 4173)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn