Ansökan om betalningsföreläggande 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en ansökan om betalningsföreläggande avseende utebliven betalning för en fordran.

Vid utebliven betalning av en faktura kan borgenären, efter inkassoåtgärder, få sitt krav fastställt genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. När Kronofogdemyndigheten fått in en ansökan om betalningsföreläggande kommer gäldenären att delges ansökan och ges möjlighet att inkomma med svaromål. Om gäldenären inte gör några invändningar meddelar Kronofogdemyndigheten utslag i enlighet med ansökan. Borgenären kan därmed ansöka om utmätning med betalningsföreläggandet som underlag.

Om gäldenären bestrider ansökan, dvs. bestrider betalningsskyldighet eller invänder att beloppet är felaktigt, måste borgenären bestämma sig för om han eller hon vill driva målet vidare och få ett domstolsutslag. Ett domstolsutslag till borgenärens fördel kan sedan användas som underlag vid en utmätning.

När ska jag använda mallen?

Om ni har skickat påminnelser, kravbrev och kanske även anlitat en inkassobyrå men ändå inte fått betalt. Ni ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten som en sista utväg för att få kunden att betala.

Vad ska jag tänka på?

Vid utebliven betalning av en faktura kan ni som borgenär, efter inkassoåtgärder, få ert krav fastställt genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. När de får in er ansökan (och den uppfyller de formella villkoren och formalian) skickas en kopia till gäldenären (kunden som inte betalat fakturan). Om gäldenären inte har några invändningar fastställer myndigheten er rätt till betalning och ni kan därmed ansöka om utmätning.

Om gäldenären bestrider fordran, det vill säga hävdar att han eller hon inte är betalningsskyldig eller att beloppet är felaktigt, måste ni bestämma om ni vill driva ärendet vidare eller inte.

 • Ansökan ska innehålla företagsuppgifter om sökanden (den som ansöker om betalningsföreläggande) och svaranden (den kravet riktar sig mot).
 • Ni yrkar sedan på att svaranden ska betala ett visst belopp (själva fordran). Se DokuMeras avtal på nästa sida för en detaljerad beskrivning.
 • Som fordringsägare har ni bland annat rätt till ersättning för ansökningskostnad och inkassokostnader, under förutsättning att de lagstadgade kraven är uppfyllda.
 • Ange alltid uppgifter om fordran, framförallt vad den avser och när den skulle ha betalats.

 • Ansökan om betalningsföreläggande ska undertecknas av rätt person på ert företag. Om er ansökan gäller fler än en gäldenär ser ni till att lämna tillräckligt många kopior till Kronofogdemyndigheten för att varje gäldenär ska få var sitt exemplar.
(ID 929)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bestridande av inkassokrav 2023
Betalningspåminnelse nr 1 2023
Betalningspåminnelse nr 2 2023
Inkassokravbrev 2023
Inkassokrävaren 2023