Ansökan om betalningsföreläggande 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om betalningsföreläggande.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten när - fordran avser pengar, - sista betalningsdatum för fordran har passerat, och - fordran är förlikningsbar (dvs. det finns lagliga möjligheter att komma överens på egen hand hur fordringen ska regleras).

Ansökningar om betalningsföreläggande är mycket vanligt förekommande när någon är skyldig att utge en viss bestämd summa pengar. Ansökningen kan även gälla flera fordringar mot samma person.

Mallen som DokuMera har utarbetat är tydligt strukturerad och gör att du enkelt kan upprätta en ansökan om betalningsföreläggande.

(ID 4172)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn