Ansökan om återvinning (tredskodom) 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om återvinning.

Tredskodom är en dom som tingsrätten meddelar när svaranden underlåtit att inkomma med svaromål, vilket i regel resulterar i att kärandens talan vinner bifall. En sådan dom kan endast avkunnas i mål där förlikning är tillåten, dvs. i förmögenhetsrättsliga mål. Genom en ansökan om återvinning kan svaranden återuppta det mål som tredskodomen avser.

Mallen som DokuMera har tagit fram är en ansökan om återvinning av tredskodom. Mallen ger dig möjlighet att enkelt komplettera mallen med samtliga uppgifter som behövs, exempelvis fakta, yrkanden och grunder. Genom att använda mallen är det enkelt att bättre tillvarata sin rätt.

(ID 4199)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn