Ansökan ang godkännande om avstående från besittningsskydd 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om godkännande av avstående från besittningsskydd.

När hyresgäst och hyresvärd avtalat om avstående från besittningsrätt ska detta avtal i regel godkännas av hyresnämnden för att anses giltigt. Undantaget från detta enligt 12 kap. 45 a § jordabalken är när avståendet från besittningsskyddet inte avser längre tid än 4 år och skälet för hyresavtalets upphörande antingen är att hyresvärden själv vill bosätta sig i huset eller att huset ska överlåtas.

DokuMeras mall hjälper dig att skapa en sådan ansökan om godkännande av avstående av besittningsskydd som avses ovan. Till ansökan om godkännande ska även avtalet om avstående av besittningsskydd fogas.

(ID 3511)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn