SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Skatteverket hjälper dig som anställd att upprätta en ansökan om ändrad beräkning av skatteavdrag, dvs. den handling som ska användas vid ändrad beräkning, tidigare kallad jämkning, av A-skatt.

Ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag innebär att den arbetsgivare från vilken du har din huvudinkomst, s.k. huvudarbetsgivare, ska göra ett lägre eller högre A-skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Detta för att uppnå bättre överensstämmelse mellan preliminär och beräknad slutlig skatt.

Beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag ska tillämpas av din huvudarbetsgivare. Andra utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 %. Om dina inkomst- eller avdragsförhållanden förändras under året bör du lämna in en ny ansökan så att du inte riskerar att betala felaktig preliminär skatt.

Detta är en dokumentmall från Skatteverket, blankett SKV 4302 , och används för ansökan om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning). Vid varje tidpunkt finns även möjligheten att ladda ned den senaste versionen via Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se.

(ID 2631)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn