Anmodan till konkursbo - ställande av säkerhet 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmodan om ställande av säkerhet till ett konkursbo enligt 12 kap. 31 § jordabalken.

Om hyresgästen till en lokal går i konkurs efter tillträdet ligger det i hyresvärdens intresse att säga upp hyresavtalet, om inte någon säkerhet har ställts. Med hjälp av den här mallen kan du som hyresvärd anmoda hyresgästen att ställa säkerhet inom en månad efter anfordran.

DokuMera har också mallen Uppmaning till konkursbo - ställa lokal till förfogande (ID 5196) som kan användas i händelse av hyresgästens konkurs.

(ID 5197)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn