Anmälan avseende arbetstagares uppfinning (Bilaga 1 och 2 till policy) 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en anmälan gällande arbetstagares uppfinning. Mallen innehåller två olika blanketter, vilka är avsedda att utgöra bilaga 1 och 2 till mallen Policy avseende uppfinning (ID 4078).

Enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar är en arbetstagare skyldig att direkt anmäla en idé eller uppfinning till sin arbetsgivare om de faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde, dvs. om uppfinningen faller inom de två första kategorierna: A och B. Den sista kategorin, C-uppfinningar, faller helt utanför den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen, vilket innebär att arbetstagaren fritt får förfoga över uppfinningen.

Anmälan bör vara skriftlig och så tydligt utformad att uppfinningen kan bedömas och lämnas in till företaget innan en patentansökan upprättas. Arbetsgivaren är alltid skyldig att behandla anmälan under sekretess och får inte offentliggöra eller avslöja uppfinningen till konkurrerande företag.

DokuMeras mall hjälper dig att snabbt och enkelt upprätta en anmälan avseende arbetstagares uppfinning.

(ID 4077)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn