Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en aktieägares anmälan om erbjudande till förköp.

Aktier får i regel avyttras och förvärvas fritt så länge inga förbehåll finns uttryckta i bolagsordningen (jfr 4 kap. 7 § ABL). I bolagsordningen kan förköpsförbehåll vara inskrivet. Ett sådant förbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. Först efter det att denne har tagit del av erbjudandet kan andra köpare komma ifråga. Aktieägare som avser att överlåta en aktie ska enligt 4 kap. 20 § ABL före överlåtelsen anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange de villkor som han eller hon ställer för förköp.

Mallen låter dig enkelt fylla i anmälan om erbjudande till förköp som krävs enligt bolagsordningen. Mallen ger dig ett korrekt utformat erbjudande till förköp av aktier.

(ID 3651)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn